A „Romanicum-brand”, avagy a képzőművészeti cigány kiválóság piacosítása

2014 április 08

MEGHÍVÓ

a Katalizátor Hálózat következő találkozójára, amelyet

2014. április 8-án, kedden 18 órától tartunk.

ÚJ HELYSZÍN: tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102. 1. emelet

A művészet révén érvényesülő cigány kiválóság és a piac összefüggései kapcsán először többnyire a „társadalmi felelősségvállalás” fogalma jut eszünkbe. Szinte magától értetődőnek tekintjük, hogy a felelősségérzet által vezérelt, altruista piaci szereplő – úgymond – „segíti”, „támogatja” az elnyomott és tájékozatlan cigány művészeket, illetve művészeti projekteket. Miközben nem vitatjuk a „corporate social responsability” jelentőségét (épp ellenkezőleg!) a jelen beszélgetés során mindenekelőtt arra az alapkérdésre szeretnénk választ kapni, hogy a képzőművészetben megjelenő cigány kiválóság vajon gerjeszthet-e fizetőképes piaci keresletet. Amennyiben a válasz igen, további kérdések sora merül föl: hogyan lehet közelíteni egymáshoz az egyes projekteket? Szükséges-e ez egyáltalán? Hogyan lehet célba venni a fogyasztókat? Mekkora e potenciális fogyasztók köre? Mennyiben tekinthető nemzetközinek ez a piaci szegmens? Van-e lehetőség és szükség egy egységes brand kialakítására? Milyen érvek szólnak egy ilyen brand kialakítása ellen, illetve mellett? Hogyan kapcsolódhat a brandépítés a turizmushoz? És így tovább, és így tovább… A fönti és a belőlük fakadó további kérdéseket kívánjuk körbejárni vendégeinkkel és a jelen lévő érdeklődőkkel.

18.00 – 18.15 Érkezés, ráhangolódás

18.15 – 19.30 Kerekasztal-beszélgetés:

El-Hasszán Róza, képzőművész

Kelecsényi Ágnes, Turizmus Kft, marketingigazgató

Lakatos Erika, fotóművész

Pásztor Eszter, Bódvalenke freskófalu, projektvezető

Varga Erika, iparművész

Varró Szilvia, újságíró, X Kommunikációs Központ, vezető

19.30 – 20.30 Hozzászólások, nyitott vita

Moderátor: Hadas Miklós – Katalizátor Hálózat

További információk: http://katalizatorhalozat.hu