Az uzsora "alulnézete"

2014 május 13

MEGHÍVÓ

A Katalizátor Hálózat találkozójára, amelyet 2014. május 13-án, 18 órától tartunk.

Helyszín: tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102.

A találkozó az uzsora jelenségét "alulnézetből" veszi górcső alá, a terepen végzett kutatómunka, szociális munka, közösségfejlesztés szemszögéből. Milyen változatai vannak az uzsorának, és ezek milyen szerepet játszanak a mélyszegénységben élők közösségeiben? Az uzsora elleni fellépés milyen alternatívái léteznek a helyi társadalom szintjén? Az adósságkezelés, jogsegélyszolgálat, mikrohitelezés és mikrofinanszírozás különböző eszközei hogyan tudnak hatékony megoldást kínálni az uzsora csapdájából való kijutásban? Melyek e programok jellemző buktatói, illetve milyen más, a mélyszegénységben élőket segítő beavatkozásokkal társítva várható nagyobb eredményesség a területen? Nem utolsó sorban: mit tanulhatnak egymástól az uzsora kezelésében érintett civilek és más szervezetek, van-e helye az együttműkôdésnek, a hálózatosodásnak? A találkozó elsősorban ezekre a kérdésekre keresi a választ, úgy, hogy mindvégig reflektálunk az uzsora jogi, leíró-értelmező, morális és policy-orientált megközelítéseinek különbségeire.

18.00 – 18.10 Ráhangolódás

18.10 – 18.25 Előadás: "Ha nincs pénz, úgyis belemegy az ember valamibe" - a "dögös" és a "korrekt" kamatos pénz intézménye Borsodban

Durst Judit szociológus, University College London

18.25 – 19.40 Kerekasztal-beszélgetés

Bódis Kriszta, a  Van Helyed Alapítvány vezetője

Durst Judit, a University College London tudományos munkatársa

Gulyás Pál, az Ináncsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Heindl Péter, a Szent Márton Caritas Alapítvány programvezetője

19.40 – 20.30 További civil szervezetek, érintettek, szakértők hozzászólásai, nyitott vita

Moderátor: Szilágyi Eszter – Katalizátor Hálózat

További információ: http://katalizatorhalozat.hu.